Prowadzimy sprzedaż dla firm.
Waga paczkiPrzelew/Płatność on-line
Do 30 kg 24,50 zł netto
Od 31 do 60 kg 49,00 zł netto
Od 61 do 90 kg 73,50 zł netto
Od 91 do 120 kg 98,00 zł netto
Od 121 do 150 kg 122,50 zł netto
Od 151 do 180 kg 145,00 zł netto
Od 181 do 300 kg 165,00 zł netto
Od 301 do 500 kg 195,00 zł netto
Od 501 do 990 kg 235,00 zł netto

Warunki realizacji zamówień - dostawa i płatność

    1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego KAPEO Laser jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta).

    2. W celu złożenia zamówienia należy:

a.) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;

b.) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

– wybrać sposób dostarczenia produktu oraz o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

– w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

– kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:

-na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – Firmą Kurierską, w sytuacji, gdy Klient wybrał taką formę dostawy;

 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Firmę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7.Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

    1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej z Firm Kurierskich.

    2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Magazynie na ul. Strażackiej 3 w Mściszewicach.

    3. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. Istnieje również możliwość płatności przy odbiorze, jeżeli kwota towarów nie przekroczy sumy 2 000zł. Możliwość ta ustaje w przypadku wysyłki zakupów umieszczonych na paletach.

    4. Numer konta, na które należy wpłacać należności za zakupy w przypadku płatności z góry: PKO BP PL98832400010042638920000010

§ 6 Wystawianie i doręczanie faktur

Firma wystawia faktury VAT w postaci E Faktury. Jeśli kupujący chce otrzymać fakturę musi podać dane do faktury wraz z NIP w zamówieniu. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej. Akceptacja tego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie takich faktur w formie elektronicznej przez kupującego.